Pro rodiče

Pořádající organizace: Česká tábornická unie - Velká rada Jesenické oblasti,p.s.

Místo konání: Rapotínská Samota (asi 10km od Šumperka)

Adresa: LT Rapotínská Samota
Rejchartice, pošta Šumperk
787 01

Ubytování: podsadové stany

Vybavenost: 25 podsadových stanů pro děti – ubytování pro 2 os., 6 podsadových stanů pro vedoucí, prostorná zastřešená jídelna, polní kuchyně, polní umývárna a sprchy, oddělené WC (dívky-chlapci-personál)

Stravování: 5x denně – snídaně, svačina, oběd (teplá kuchyně), svačina, večeře (teplá kuchyně)

Pitný režim: zajištěn po celý den i v případě výletů mimo táborovou základnu

Hygiena: 

Pojištění: zajištěno z celkového pojištění organizace – nevztahuje se na cenné věci, které nejsou požadovány k průběhu akce (PSP, mobilní telefony, jiná elektronika atd.) úrazové pojištění dětí si zajišťuje a hradí každý rodič ve vlastní režii.

Platby: platby za akci jsou uskutečňovány na účet organizace a je možno využít příspěvku FKSP, popřípadě lze využít i příspěvku od zdravotní pojišťovny. Upozornění: pro přesnou a včasnou identifikaci platby je nutno přesně uvést variabilní symbol.

Režim dne:

08:00 Budíček
08:15 - 08:30 Rozcvička
08:35 - 09:00   Hygiena
09:00 - 09:25  Snídaně
09:30 - 11:45 Dopolední nástup a zaměstnání
13:00 - 14:30 Oběd
13:00 - 14:30 Odpolední klid
14:30 - 17:45 Odpolední zaměstnání
16:00 Odpolední svačina
18:00 - 18:30 Večeře
19:00 Večerní shromáždění
19:30 Večerní zaměstnání, posezení u ohně nebo osobní volno
20:00 Druhá večeře
21:30 - 22:00 Hygiena + večerka