O táboře

Náš tábor je pořádán každoročně na Rapotínské Samotě, kde máme k dispozici vlastní táborovou základnu, která je užívána naší mateřskou organizací Česká tábornická unie - Velká rada Jesenické oblasti,p.s. od roku 1990. Trvale máme k dispozici minimálně 31 stanů s podsadou (25 pro děti a 6 pro personál), prostornou jídelnu, polní kuchyň a jiné vymoženosti přírodního bohatství nutné k přežití v podmínkách lesa. Každoročně je zde pod vlajkou ČTU pořádán minimálně jeden turnus (většinou 3.turnus) a v ostatních termínech je základna pronajímána a využívána jinými organizacemi ke stejnému účelu.

Petr Ježek Jon… hlavní vedoucí tábora na Rapotínské Samotě.

Jeho práce s dětmi se datuje již od roku 2008, kdy prošel svojí první tábornickou školou spojenou s děním klasického dětského tábora. Od tohoto data se věnuje práci s dětmi a ta ho dovedla až k rozhodnutí pořádat své vlastní tábory, kde může realizovat své nápady, myšlenky a skryté dětské sny.

Dalšími tábornickými školami zaměřenými na vedení kolektivu, přežití v přírodě a zvládání krizových situací … si prošel v letech 2010 a 2011, kde úspěšně složil závěrečné zkoušky.

Mezi roky 2008 a 2019 také působil v různých seskupeních jako oddílový vedoucí na letních táborech a jiných pobytových akcích dětí. V roce 2019 se rozhodl pro vlastní tábor a složil zkoušky potřebné ke získání osvědčení o Rekvalifikaci a získal zároveň osvědčení Hlavního vedoucího.

První tábor pod Ježkovým vedením, nazvaný „Zakletý ostrov“ byl velmi vydařený a natolik ho nadšení dětí inspirovalo, že začal okamžitě plánovat tábor další. Hlava plná myšlenek na zlepšení, zdokonalení a provedení her, jejich možné realizace apod., chrlila nápady, které si vyžadovaly okamžitou aplikaci v nových přípravách.

 

"Věřím, že v dalších letech budou tábory pod Ježkovým vedením samozřejmostí a nejen opakovaná účast dětí, ale i skupina vedoucích a ostatních pracovníků se ustálí natolik, že vznikne nerozlučitelný team, který bude přinášet do prázdninového času dětem pohodu, napětí a radost."

Vochumůrka (místonáčelník České Tábornícké Unie Jesenicka oblast)